Ajanvaraukset vain lävistyksille / Online booking only for piercings

Maanantai / Monday: Jussi tai Sachi Huone1

Tiistai-Perjantai / Tuesday-Friday: Joona Huone1, Sachi Huone2

Lauantai / Saturday: Joona Huone1

Muutokset mahdollisia / Changes are possible

Peruutuksen on tapahduttava viimeistään 24h ennen varattua aikaa. Saman vuorokauden aikana peruutetuista sekä peruuttamattomista ajoista yrityksellä on oikeus periä 50% palvelun hinnasta.

Mainitsethan ajanvarauksessa kohdassa “5. Täytä Tiedot” haluamasi lävistykset.

Cancellation has to happen 24h before the scheduled appointment. For appointments that have been cancelled less than 24h and no show-appointments company has the right to charge 50% of the service price.

Please mention in the online booking at the spot “5. Fill Information” which piercings you would like to have.