6.9. alkaen voi aikoja varata netissä. Huomaathan, että nettiajanvaraus on vain lävistyksille.

Peruutuksen on tapahduttava viimeistään 24h ennen varattua aikaa. Saman vuorokauden aikana peruutetuista sekä peruuttamattomista ajoista yrityksellä on oikeus periä 50% palvelun hinnasta.

Mainitsethan ajanvarauksessa kohdassa “5. Täytä Tiedot” haluamasi lävistykset.

Starting from 6.9 you can book your appointments online. Note that online booking is only for piercings.

Cancellation has to happen 24h before the scheduled appointment. For appointments that have been cancelled less than 24h and no show-appointments company has the right to charge 50% of the service price.

Please mention in the online booking at the spot “5. Fill Information” which piercings you would like to have.