Ajanvaraukset vain lävistyksille / Online booking only for piercings

Peruutuksen on tapahduttava viimeistään 24h ennen varattua aikaa. Saman vuorokauden aikana peruutetuista sekä peruuttamattomista ajoista yrityksellä on oikeus periä 50% palvelun hinnasta.

HUOM! Sachi ei toistaiseksi lävistä septum-, smiley-, surface-, industrial- tai genitaalilävistyksiä. Varaathan ks lävistyksiä varten ajan toiselle lävistäjälle.

Mainitsethan ajanvarauksessa kohdassa “5. Täytä Tiedot” haluamasi lävistykset.

Cancellation has to happen 24h before the scheduled appointment. For appointments that have been cancelled less than 24h and no show-appointments company has the right to charge 50% of the service price.

NOTICE! Sachi doesn’t yet pierce septum-, smiley-, surface-, industrial-, or genital piercings. Please book an appointment for these piercings to another piercer.

Please mention in the online booking at the spot “5. Fill Information” which piercings you would like to have.